Cài đặt mail Office 365 trên điện thoại

1. Tải xuống Outlook for iOS từ App Store của iOS hoặc Play Store của Android sau đó mở ứng dụng. Biểu tượng có dạng như sau:

2. Nếu đây là lần đầu bạn sử dụng Outlook cho iOS, hãy nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, rồi nhấn vào Thêm tài khoản.

Nếu không phải vậy, hãy mở Menu > nhấn vào Cài đặt Thiết đặt ứng dụng Outlook > Thêm tài khoản > Thêm tài khoản email.

3. Nếu bạn được yêu cầu chọn nhà cung cấp email, vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để được hỗ trợ vì có thể cấu hình đã được đặt sai.

Bạn cũng có thể thiết lập thủ công tài khoản email của mình hoặc sử dụng IMAP/POP.

4. Nhập mật khẩu tài khoản email của bạn, rồi nhấn vào Đăng nhập.

Lưu ý: Màn hình đăng nhập của bạn có thể hiển thị khác, tùy thuộc vào nhà cung cấp email của bạn.

5. Nếu xác thực đa yếu tố được bật, hãy xác minh danh tính của bạn. Để biết thêm thông tin, xem mục Tổng quan về thông tin bảo mật.

6. Chấp nhận mọi lời nhắc về quyền mà bạn có thể nhận được.

Trượt nhanh qua các tính năng và giờ thì bạn đã sẵn sàng sử dụng Outlook cho điện thoại!

Chào bạn! Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy để lại 1 like nhé 😀