Tag Archives: windows

Hướng dẫn active Office 2016 bằng CMD

Office 2016 là bộ công cụ văn phòng tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại trên 2 hệ điều hành Windows và MacOS. Do bộ công cụ này mặc định sẽ tính phí và giá cả của bộ công cụ này cũng rất cao. Để sử dụng được bộ công cụ này, các bạn[…]

Cài đặt mail Office 365 trên điện thoại

1. Tải xuống Outlook for iOS từ App Store của iOS hoặc Play Store của Android sau đó mở ứng dụng. Biểu tượng có dạng như sau: 2. Nếu đây là lần đầu bạn sử dụng Outlook cho iOS, hãy nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, rồi nhấn vào Thêm tài khoản. Nếu[…]